Rura do wody PE 100 Typoszereg (SDR): 17; 11; Zakres średnic: Dn 25-1000 mm

RURY do WODY PITNEJ zPE100   /czarne  z  granatowymi  pasami/

DANE TECHNICZNE:

Rury są zgodnie z  normą PN-EN 12201-2:2012 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych   do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE) Część 2: Rury

Rury spełniają również wymagania:  Atestu Higienicznego Nr HK/W/0021/02/2013 - wydanego przez PZH Warszawa.     

Rury uzyskały pozytywną  Opinię Techniczną  Nr 100/10 dot. stosowania na terenach objętych szkodami górniczymi,  z dnia 08.04.2010                        

 

  l.p Wymiar Dy x e /mm/ Indeks Opakowanie
RURY PEHD
z materiału PE 100
SDR 11; PN 16
       
1 25 x 2,3 B10116110025CN00 300
2 32 x 3,0 B10116110032CN00 200
3 40 x 3,7 B10116110040CN00 200
4 50 x 4,6 B10116110050CN00 100
5 63 x 5,8 B10116110063CN00 100
6 75 x 6,8 B10116110075CN00 100
7 90 x 8,2 B10116110090CN00 100
8 110 x 10,0 B10116110110CN00 50
9 75 x 6,8 B10216110075CN00 32x12
10 90 x 8,2 B10216110090CN00 32x12
11 110 x 10,0 B10216110110CN00 26x12
12 125 x 11,4 B10216110125CN00 23x12
13 140 x 12,7 B10216110140CN00 20x12
14 160 x 14,6 B10216110160CN00 17x12
15 180 x 16,4 B10216110180CN00 10x12
16 200 x 18,2 B10216110200CN00 10x12
17 225 x 20,5 B10216110225CN00 8x12
18 250 x 22,7 B10216110250CN00 6x12
19 280 x 25,4 B10216110280CN00 3x12
20 315 x 28,6 B10216110315CN00 3x12
21 355 x 32,3 B10216110355CN00 3x12
22 400 x 36,4 B10216110400CN00 2x12
23 450 x 41,0 B10216110450CN00 2x12
24 500 x 45,5 B10216110500CN00 2x12
25 560 x 50,8 B10216110560CN00 2x12
26 630 x 57,2 B10216110630CN00 2x12
27 710 x 64,5 B10216110710CN00 1x12
28 800 x 72,6 B10216110800CN00 1x12
29 900 x 81,7 B10216110900CN00 1x12
30 1000 x 90,8 B102161101000CN0 1x12

RURY PEHD
z materiału PE 100
SDR 17; PN 10

l.p. Wymiar Dy x e /mm/ Indeks Opakowanie
1 32 x 2,0 B10116170032CN00 200
2 40 x 2,4 B10116170040CN00 200
3 50 x 3,0 B10116170050CN00 100
4 63 x 3,8 B10116170063CN00 100
5 75 x 4,5 B10116170075CN00 100
6 90 x 5,4 B10116170090CN00 100
7 75 x 4,5 B10116170110CN00 50
8 110 x 6,6 B10216170075CN00 32x12
9 90 x 5,4 B10216170090CN00 32x12
10 110 x 6,6 B10216170110CN00 26x12
11 125 x 7,4 B10216170125CN00 23x12
12 140 x 8,3 B10216170140CN00 20x12
13 160 x 9,5 B10216170160CN00 17x12
14 180 x 10,7 B10216170180CN00 10x12
15 200 x 11,9 B10216170200CN00 10x12
16 225 x 13,4 B10216170225CN00 8x12
17 250 x 14,8 B10216170250CN00 6x12
18 280 x 16,6 B10216170280CN00 3x12
19 315 x 18,7 B10216170315CN00 3x12
20 355 x 21,1 B10216170355CN00 3x12
21 400 x 23,7 B10216170400CN00 2x12
22 450 x 26,9 B10216170450CN00 2x12
23 500 x 29,7 B10216170500CN00 2x12
24 560 x 33,2 B10216170560CN00 2x12
25 630 x 37,4 B10216170630CN00 2x12
26 710 x 42,1 B10216170710CN00 1x12
27 800 x 47,4 B10216170800CN00 1x12
28 900 x 53,3 B10216170900CN00 1x12
29 1000 x 59,3 B102161701000CN0 1x12